Teatr wielu głosów i różnych spojrzeń

 

Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu jest teatrem dramatycznym, którego historia sięga roku 1945. Od 1945 roku zawodowy polski teatr w Opolu działał pod nazwą Teatr Miejski im. Juliusza Słowackiego, od 1950 roku jako Państwowy Teatr Ziemi Opolskiej. W 1958 grupa aktorów Państwowego Teatru Ziemi Opolskiej założyła Teatr 13 Rzędów. Teatr został objęty dyrekcją Jerzego Grotowskiego. Wkrótce nastąpiła przeprowadzka do budynku obecnego Teatru Lalki i Aktora, gdzie teatr gościł przez 15 lat - do momentu otwarcia nowego budynku, w którym teatr znajduje się obecnie. W 1975 roku otwarto nowy gmachu teatru, nastąpiła też kolejna zmiana nazwy na Teatr imienia  Jana Kochanowskiego - poety, który najbardziej przyczynił się do rozwoju polskiego języka literackiego.

Opolski Teatr posiada trzy sceny. Duża Scena  liczy 560 miejsc oraz jest wyposażona w  scenę obrotową o 13 m średnicy z wbudowanymi w nią czterema ogromnymi zapadniami o skoku ponad 5 m, poruszanymi niezależnie od ruchu obrotówki, co jest ewenementem na skalę europejską. Mała Scena posiada 193 miejsca i otoczona jest z trzech stron stromą widownią. Scena na Parterze posiada 80 miejsc i jest studyjną, w pełni mobilną widownią, umożliwiająca dowolne kształtowanie przestrzeni i zapewniająca bliski kontakt z publicznością.

 

Ówczesną misję i zadania teatru, Norbert Rakowski, dyrektor teatru, określił następująco:  “[...]Porzućmy nasze bezpieczne i oswojone strefy komfortu. Poszerzajmy nasze pole widzenia zamiast je zawężać. Doświadczajmy intensywniej  i z większym zrozumieniem. Nie poddawajmy się biernie, lecz reagujmy krytycznie. Spróbujmy spojrzeć na świat z różnych perspektyw, zmienić swój dawno utarty punkt widzenia, by przez chwilę zobaczyć rzeczywistość oczami postaci reprezentujących różne wartości. Postarajmy się dostrzec w dzisiejszym świecie jego złożoność i najróżniejsze odcienie[...]”.      

 

Ideą Teatru jest stworzenie miejsca, w którym artyści z całego świata będą mogli prowadzić badania eksperymentalne i poszukiwania twórcze inspirowane postulatami Jerzego Grotowskiego. Celem Teatru jest wcielenie w życie realizacji długoterminowych projektów posługujących się zróżnicowanym językiem teatralnym, czerpiących zarówno z klasyki, jak i dramatu współczesnego.

Z tej idei narodził się coroczny Konkurs na Projekt Teatralny MODELATORNIA. Intencją pomysłodawców konkursu jest zainicjowanie i prowadzenie we współczesnym kontekście kulturowym, społecznym, politycznym i artystycznym poszukiwań odnoszących się twórczo do zaproponowanej przez Grotowskiego formuły „zawodowy teatr eksperymentu”. Dotychczas zrealizowano cztery zwycięskie projekty: „Zakonnice odchodzą po cichu” na podstawie reportażu Marty Abramowicz w reżyserii Darii Kopiec, „Moją ulicą płynie rzeka” w reżyserii Elżbiety Depty, „Czarna skóra, białe maski” w reżyserii Wiktora Bagińskiego oraz „Kuliści” w choreografii Weroniki Pelczyńskiej.     

 

Program Modelatorni zakłada realizację projektów odważnych, nieoczywistych, łączących ze sobą różne dziedziny sztuki, estetyki, spojrzenia i wpisujących się w misję „teatru wielu głosów i różnych spojrzeń”.

 

Ponadto, przy Teatrze Kochanowskiego w Opolu działa Centrum Edukacji Kulturalnej. W ramach działalności Centrum powstała także Teatralna Rada Młodych. Celem rady jest zgromadzenia wokół teatru środowiska młodych współpracowników, licealistów oraz studentów – działaczy, twórców-adwokatów, którzy będą pełnić rolę doradczego głosu, współtwórców wydarzeń, aktywnie włączających się w życie teatralne. Rada ma na celu wsłuchanie się w potrzeby widzek i widzów, wyjście naprzeciw oczekiwaniom opolskiej społeczności. Członkowie Rady mają realny wpływ na program Centrum Edukacji Kulturalnej – na tematykę oraz charakter warsztatów, wykładów, spotkań.

 

Więcej informacji - https://teatropole.pl/

https://modelatornia.pl/

Teatr im. Jana Kochanowskiego

26 października 2021