Polska od samego początku zaognienia sytuacji na froncie ukraińskim i rozpoczęcia kolejnej rosyjskiej ofensywy w lutym 2022 r., jest jednym z głównych krajów udzielających szeroko rozumianej pomocy walczącej Ukrainie. Poza przyjęciem dużej liczby uchodźców w lutym/marcu 2022 r., znaczącej pomocy materialnej oraz politycznej, w szczególności wsparciu na arenie międzynarodowej dla Ukrainy, Polska jest jednym z czołowych państw wspierających militarnie Ukrainę. Wg danych dziennika „Rzeczpospolita” z grudnia 2022 r., Polska plasuje się na czwartym miejscu, spośród wszystkich państw militarnie wspierających Ukrainie. Pierwsze miejsce zajmują Stany Zjednoczone, następnie Wielka Brytania oraz Niemcy. Od 24 lutego 2022 r., do grudnia 2022 r., rząd w Warszawie przekazał stronie ukraińskiej uzbrojenie warte ponad 2 mld dolarów. Na kolejnych miejscach, za Polską, znalazły się m.in. Kanada, Norwegia, Szwecja Dania, Czechy oraz Francja.

 

Trafnie zdiagnozowane potrzeby strony ukraińskiej oraz dobre relacje polityczne na linii Kijów-Warszawa, zaowocowały szybkim wsparciem dla ukraińskiej armii. Polska jako jedno z pierwszych państw na świecie, przekazała stronie ukraińskiej przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe Piorun oraz Grom, które wielokrotnie dowiodły swojej skuteczności w walkach z rosyjskim okupantem, zestrzeliwując rosyjskie śmigłowce oraz samoloty. Również w kwestii przekazywania ciężkiego sprzętu wojskowego, Polska jest zdecydowanym liderem. Polskie władze jako jedne z pierwszych przekazały Ukrainie czołgi T-72 oraz PT-91 Twardy, bojowe wozy piechoty BWP-1 oraz zestawy artylerii samobieżnej Dana oraz 2S1. Wśród wsparcia wojsk artyleryjskich armii ukraińskiej, znalazły się nowoczesne armatohaubice polskiej produkcji – Krab, które zyskały uznanie ukraińskich żołnierzy, dzięki swojej niezawodności oraz celności na froncie. Jeżeli chodzi o liczby, to wg raportu PISM poświęconego wsparciu militarnemu Ukrainy, polskie wsparcie wyrażone w liczbie czołgów oraz artylerii jest dotychczas najliczniejszym wsparciem przekazanym, przez wszystkie państwa wspierające Kijów. Łącznie spośród 878 czołgów, jakie otrzymała Ukraina od sojuszników, 550 pochodziło z Polski. W przypadku bojowych wozów piechoty, na 2059 sztuk przekazanych Ukrainie, 1252 przekazała Polska. Również wśród sprzętu lotniczego, polskie wsparcie, jest bezsprzecznie największe. Wg danych PISM, Ukraina otrzymała do grudnia 2022 r., 66 śmigłowców szturmowych, z czego 28 pochodziło z Polski. Podobnie jest w przypadku śmigłowców wielozadaniowych i transportowych – na 60 otrzymanych, 16 pochodziło z Polski.

 

Nie należy zapominać o ogromnym wsparciu materiałowym, częściach zamiennych, amunicji oraz wyposażeniu indywidualnym żołnierzy, tj. hełmy, mundury, kamizelki balistyczne i taktyczne, obuwie taktyczne, indywidualne pakiety medyczne, środki łączności oraz bron osobista (pistolety, karabinki szturmowe, karabiny maszynowe, granatniki przeciwpancerne, etc.). Polski przemysł obronny wspiera również ukraińską armię wyposażając ją w bezzałogowe systemy latające (drony), zarówno w wersji rozpoznawczej, jak również bojowej (m.in. amunicja krążąca).

 

Ostatnim, ale równie ważnym elementem wsparcia militarnego udzielanego stronie ukraińskiej, jest serwisowanie ukraińskiego sprzętu oraz możliwości leczenia i rekonwalescencji ukraińskich żołnierzy rannych na froncie, w polskich placówkach medycznych.

 

 

Źródła:

M. A. Piotrowski, Pomoc wojskowo-techniczna dla Ukrainy. Ocena potrzeb krótko- i średnioterminowych, Raport PISM, Warszawa, grudzień 2022.

 

M. Kozubal, Nasz kraj w światowej czołówce pomocy wojskowej dla Kijowa, „Rzeczpospolita” 19.12.2022 r., źródło: https://www.rp.pl/biznes/art37630121-nasz-kraj-w-swiatowej-czolowce-pomocy-wojskowej-dla-kijowa.

 

Defence24.pl, Polska kluczowa w pomocy wojskowej dla Ukrainy, źródło: https://defence24.pl/kryzys-ukrainski-raport-specjalny-defence24/polska-kluczowa-w-pomocy-wojskowej-dla-ukrainy.

 

MON, Ministrownie obrony UE o wsparciu dla Ukrainy, źródło: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/unia-europejska-bedzie-kontynuowac-wsparcie-dla-ukrainy.

 

Pomoc dla Ukrainy

18 listopada 2021