W ramach projektu „Kompetencje jutra. Inicjatywa edukacyjna dla młodzieży polonijnej z Ukrainy” zorganizowano 12 warsztatów zdalnych. Cykl warsztatów zatytułowano „Kompetencje miękkie kluczem do przyszłości”. W ramach warsztatów wykwalifikowani i doświadczeni trenerzy prowadzili warsztaty nakierowane na rozwój umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do aktywnego i świadomego uczestniczenia w życiu społecznym i odgrywania w nim konstruktywnej roli.

 

 

Etykieta

18 listopada 2021