Dla uczestników projektu "Edukacja-Innowacja-Przyszłość. Ucząc się zmieniamy rzeczywistość. Inicjatywa edukacyjna na rzecz młodzieży polonijnej z Białorusi i Ukrainy" przygotowaliśmy serię 10 wykładów pt. "Przybliżamy Polskę". Wykłady te miały na celu przybliżyć współczesne oblicze Polski, ale też ukazać jej historyczny dorobek. Do wygłoszenia wykładów zaprosiliśmy wybitnych przedstawicieli świata nauki, kultury i polityki. Wykłady te zostały zarejestrowane, aby można było do nich wrócić i odszukać w nich nowych inspiracji.

 

 

17 lat Polski w Unii Europejskiej okiem politologia i europarlamentarzysty. Dr hab. Marek Migalski, prof. UŚ.

18 listopada 2021