W ramach projektu „Kompetencje jutra. Inicjatywa edukacyjna dla młodzieży polonijnej z Ukrainy” zorganizowano 6 wykładów zdalnych. Wykłady te miały na celu przekazanie wiedzy o historii i kulturze narodowej Polski. Wykłady te prowadzili wybitni przedstawiciele polskiego świata nauki i kultury.

 

 

Jan Paweł II jako polityk i dyplomata. Dr hab. Joanna Kluska, prof. UO

18 listopada 2021