EDUKACJA  INNOWACJA PRZYSZŁOŚĆ

 

UCZĄC SIĘ ZMIENIAMY RZECZYWISTOŚĆ

INICJATYWA EDUKACYJNA NA RZECZ MŁODZIEŻY POLONIJNEJ Z BIAŁORUSI I UKRAINY

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021

 

Tytuł projektu: Edukacja – Innowacja – Przyszłość. Ucząc się zmieniamy rzeczywistość. Inicjatywa edukacyjna na rzecz młodzieży polonijnej z Białorusi i Ukrainy

 

Wartość dofinansowania: 89 300,00 zł